Καλώς ήλθατε στο δικτυακό ιστότοπο του ΕΕΕΕΚ Δράμας. Το Εργαστήριο Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης ανήκει στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του νομού μας και βρίσκεται μέσα στην πόλη της Δράμας (τέρμα Νικοπόλεως ). Σε αυτό φοιτούν μαθητές με αναπηρία, ηλικίας 14-22 ετών, απόφοιτοι τουλάχιστον ειδικού ή γενικού δημοτικού σχολείου, για 5-8 χρόνια, ανάλογα με τις εξειδικεύσεις και τις εκπαιδευτικές τους ανάγκες.Κύριος στόχος της διδασκαλίας είναι η εκμάθηση τεχνικών και επαγγελματικών δεξιοτήτων. Για το λόγο αυτό λειτουργούν στο σχολείο δύο εργαστήρια: Κηπουρικής-Ανθοκομίας και Κηροπλαστικής. Επίσης, διδάσκονται τα μαθήματα της Γλώσσας, των Μαθηματικών, των Καλλιτεχνικών, της Πληροφορικής, της Μουσικής, της Γυμναστικής, της Κοινωνικής και Επαγγελματικής Αγωγής.

       Στο σχολείο υπηρετούν εκτός από το εκπαιδευτικό προσωπικό, ειδικό βοηθητικό προσωπικό και ειδικό επιστημονικό προσωπικό (ψυχολόγος, κοινωνικός λειτουργός, νοσηλευτής, λογοθεραπευτής, φυσικοθεραπευτής, εργοθεραπευτής).Οι μαθητές  μας προέρχονται τόσο από την πόλη της Δράμας όσο και από τα γύρω χωριά του νομού μας. Γενικά,  το εκπαιδευτικό πρόγραμμα  του Ε.Ε.Ε.Ε.Κ διέπεται από μια ολιστική προσέγγιση, που αφορά όλους τους τομείς της ζωής του μαθητή. Βοηθά στην κατανόηση των αναγκών του, στη βίωση και παραδοχή των δυνατοτήτων αλλά και των αδυναμιών του, παροτρύνοντάς τον να αναλάβει ευθύνες και να συμβάλλει εποικοδομητικά, όσο περισσότερο μπορεί, στη λειτουργία της κοινωνίας που ζει. Κύριο μέλημα του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι ο κάθε μαθητής να κερδίσει, στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό, την αυτονομία του ανακτώντας την αξιοπρεπειά που του αξίζει.